อุบลราชธานี-กต.ตร.สภ.เดชุดม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดา ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือในช่วงโควิด19

กต.ตร.สภ.เดชุดม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดา ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือในช่วงโควิด19 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

15 กุมภาพันธ์ 2564 นาง พชร เตชะตานลท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เดชอุดม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้ บุตรและธิดา ข้าราชการตำรวจ โดยมีพันตำรวจเอกวีรพันธ์ นาคสุข ผู้กำกับฯ กล่าวต้อนรับ และได้มีพระครูเวตวันวรกิจ(จรัส สารธมโม)เจ้าอาวาสวัดเวตวันวิทยารามเข้ามามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ด้วย สถานีตำรวจภูธรเดชอุดมจึงได้จัดทำโครงการ กต.ตร.สภ.เดชดม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจและติดตามการบริหารงานตำรวจ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ บุตรและธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม จำนวน 85 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 22 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 37 ทุน ระดับอุดมศึกษา 26 ทุน ได้เป็นการช่วยทุนการศึกษาในช่วงที่ทุกฝ่ายกำลังประสบปัญหา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสี่ยสละ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์