กาฬสินธุ์(ชมคลิป)มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ประสบภัยพิบัติสู้โควิด-19

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจำนวน กว่า 6,199,757.42 บาท เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ นำไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 24564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสดิษฐ์ชัย หาญมนตรี สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบเช็คเงินสด ซึ่งเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 14 สหกรณ์ มีสมาชิกที่ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจำนวน 8,077 ราย มูลหนี้ต้นเงินรวม จำนวน 15,167,694.11 บาท เงินชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 6,199,757.42 บาท

นายสดิษฐ์ชัย หาญมนตรี สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะช่วยลดดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิก เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ นำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบที่สอง

นายสดิษฐ์ชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการมอบเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทางสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดมอบแล้ว 2 ครั้ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ครั้งแรกในปี 2563 จัดมอบไป 27% ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ปี 2564 จำนวน 40% ส่วนที่เหลือประมาณ 33% ก็จะได้จัดมอบในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับสหกรณ์ที่ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในครั้งนี้จำนวน 14 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหัสขันธ์ จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเขาพระนอน จำกัด, สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด, สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนิคมฯห้วยผึ้ง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสมเด็จ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก จำกัด รวมสมาชิก 8,077 ราย เงินชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 6,199,801.92 บาท