ขอนแก่น(ชมคลิป)รฟท.ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. – 28 ก.พ. 64 

รฟท.ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับคืน

           วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น นายศักรินทร์ แสงอรุณ นายสถานีรถไฟขอนแก่น เปิดเผยว่า ในช่วงการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทางการรถไฟได้มีประกาศเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมเป็นต้นมา  เรางดขบวนรถนำเที่ยวทั้งหมดและหลังจากนั้น วันที่ 13 มกราคมถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เรางดกระบวนรถเชิงพาณิชย์สายเหนือ 8 ขบวน และสายใต้ 10 ขบวน ของอีสาน 12 ขบวน ซึ่งเป็นรถเชิงพาณิชย์เป็นรถเร็วรถด่วน สายหนองคายที่จะมีขบวนที่รถด่วนพิเศษขบวนที่ 25/ 26 และขบวนรถด่วนที่ 75 /76 จะไม่มีเดินตั้งแต่วันที่ 13 เป็นต้นไปและจะเหลือที่เปิดบริการจะเป็นรถเร็วขบวนที่ 133 และ 134 เหลือ 1 ขบวน

ประชาชนที่กำลังเดินทางและมีการงดในการเดินทางผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วจองตั๋วล่วงหน้าไว้กับการรถไฟสามารถนำตั๋วโดยสารมาคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มทางรถไฟจะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมในการคืนเงินส่วนลดท้องถิ่นที่เรายังมีวิ่งอยู่เรามีมาตรการในการป้องกันที่ทำความสะอาดบนขบวนรถการคัดกรองผู้โดยสารการตรวจสอบประวัติผู้โดยสาร

           ตามนโยบายของ ศบค. ที่ต้องการให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถ เชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564  โดยผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ นอกจากนี้ การรถไฟฯ มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้ง ที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–19