ขอนแก่น-“สร้างดีกว่าซ่อม” ชาวหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สร้างเสริมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายวัฒนา ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายกรวิทย์ ติวเฮียง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา นางสว่างใจ ธนะนาวานุกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา โดยมี นายพิเชฏฐ์ ศรีมูลผา ประธานหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านและสมาชิกชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

นายพิเชฏฐ์ ศรีมูลผา ประธานหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น กล่าวว่า โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างมีส่วนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานของโครงการนี้จากเทศบาลเมืองศิลา.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน