ตร.หนองบัวลำภู เอาจริง จังหวัดต้นแบบสีขาว ชุมชนยั้งยืนผนึกกำลังท้องถิ่นจับมือตำรวจร่วมต้านภัยยาเสพติด ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้าให้เป็นจังหวัดสีขาว

ตร.หนองบัวลำภู เอาจริง จังหวัดต้นแบบสีขาว ชุมชนยั้งยืนผนึกกำลังท้องถิ่นจับมือตำรวจร่วมต้านภัยยาเสพติด ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้าให้เป็นจังหวัดสีขาว ตร.ภาค 4 ชี้ต้องทำให้ยั่งยืนไม่ทำแบบไฟไหม้ฟาง หลังที่มีผู้ก่อเหตุกราดยิงของอดีตตำรวจที่พัวพันยาเสพติด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ ศาลาการเปรียญวัดหนองแซง ชุมชนทานตะวัน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิทยากรตำรวจชุมชนยั่งยืน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 54 นาย และผู้นำชุมชนวังหมื่นเหนือ วังหมื่นใต้และทานตะวัน ของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมกับการฝึกอบรม

เพื่อที่ไปทำการขยายผลในการค้นหาผู้ที่พัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่อยู่ในชุมชน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า เป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบจังหวัดสีขาว โดยมี พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภพกร กวินโยธิน พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู หน.สถานีตำรวจภูธรในสังกัดทุกโรงพัก และ นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้แทนฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กล่าวว่าการฝึกอบรมวิทยากรตำรวจชุมชนยั่งยืนในวันนี้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจรู้ทักษะเทคนิคในกระบวนการลงพื้นที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้เข้ารับการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบและเป็นวิธีการใหม่ ที่แตกต่างไปจากวิธีเดิมที่เคยปฏิบัติในบางประการ

อีกทั้งยังมีวิธีการปฏิบัติที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนเพื่อเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดขั้นตอนความซ้ำช้อน ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมี พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้นำในการอบรม

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบ.ตร.ภาค 4 กล่าวเพิ่มเติมว่าการฝึกอบรมวิทยากรชุมชนยังยืนในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบจังหวัดสีขาว โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยใช้ แนวทางการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้เข้ารับการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรตำรวจชุมชนยั่งยืนตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้น เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของวิทยากร ชุดปฏิบัติการ แนวความคิดในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรชุมชนยั่งยืน ของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดีขึ้นสามารถนำไปใช้และต่อยอดการปฏิบัติได้ทุกหมู่บ้านและชุมชน

นอกจากนั้นด้าน รอง ผบ.ตร.ภาค 4 ยังกล่าวอีกว่า เป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร ชุดปฏิบัติการ ในการสร้างความร่วมมือของหมู่บ้าน ชุมซน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในภารกิจหลักสำหรับการค้นหาผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย และในภารกิจรองคือการฟื้นฟู เยียวยา ติดตาม ช่วยเหลือสนับสนุน สร้างกฎกติกาชุมชน พื้นฟูสภาพทางสังคมและดำรงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้เข้ารับการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ ยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้เป็นต้นแบบสีขาวจริงๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าอบรมได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดอีกด้วย

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด หลังจากที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เกิดเหตุรุนแรงที่มีอดีตตำรวจที่พัวพันกับยาเสพติดได้ก่อเหตุรุนแรงกราดยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 37 ราย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 หลังจากเกิดเหตุ ทางตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการกวาดล้าง เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จนสามารถจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธปืนกว่า 100 กระบอก แต่เพื่อให้การดำเนินการเข้าถึงและมีส่วนร่วมของชุมชน ชาวบ้าน จึงได้จัดอบรมเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องแบบเข้าถึงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู