ขอนแก่น(ชมคลิป)เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ฉีดให้กับประชาชนพื้นที่แสนคน

            วันที่ 11 มกราคม 2564 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่มีกมรแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่ 2 ทำให้มีชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ติดเชื้อมาแล้ว 5 ราย ในเรื่องดังกล่าวทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆ การส่วนใส่หน้ากากอนามัย

ขณะนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มีแนวคิดที่จะซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เบื้องต้นระเบียบของกระทรวงสวาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนได้ ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นมีการหารือกันแล้ว โดยจะใช้เงินสะสมของเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดซื้อวัคซีน มาฉีดให้กับประขาชนตามทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่จำนวน 1.1 แสนคน เป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท

ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมที่จะจัดซื้อวัคซีนได้ทันที โดยจะซื้อตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขให้เหมือนกันทั่วประเทศ และเมื่อหากสามารถจัดซื้อได้แล้ว จะมีการประสานกับแพทย์ เพื่อที่จะได้ฉีดให้กับประชาชนโดยจะใช้ศูนย์แพทย์ที่กระจายทั่วเขตเทศบาล เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีน คาดว่าในเดือนหน้าที่จะมีการเปิดประชุมสภาเทศบาล จะนำเรื่องนี้เข้าเสนอ เพื่อพิจารณาการเสนองบประมาณได้ทันที โดยสมาชิกสภาเทศบาลต่างเห็นด้วยกับแนวคิด ที่จะจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มาฉีดให้กับประชาชน