นครพนม ประกอบพิธีมอบขวัญกำลังใจให้ทีมแพทย์-พยาบาล ก่อนเดินทางร่วมปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโควิดฯ สมุทรสาคร


วันที่ 9 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีมอบขวัญกำลังใจด้วยการมอบวัตถุมงคล กรมธรรม์ประกันชีวิตและช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวขอบคุณแก่บุคคลากรทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน (Medical Emergency Response Team: MERT) และทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (Communicable Disease Control Unit: CDCU) ที่อาสาสมัครจะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสมุทรสาคร ในห้วงวันที่ 17-30 มกราคม 2564 นี้
โดยทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน หรือ ทีม MERT ซึ่งประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ อ่อนมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาทม นายณัฐกรณ์ ศรีบุรมย์ เกสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลนาแก นางพัทสุณี พรมเสนลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีสงคราม นางสาวพิจิตรา วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาทม นางณวรัตน์ เสียงล้ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านแพง นางลดาวรรณ แก้วมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาหว้า นายดนุพล เนวมาตย์ EMT โรงพยาบาลศรีสงครรม และนายทองพิทักษ์ ยาทรัพย์ พนักงานขับรถ โรงพยาบาลนาทม จะไปเป็นกำลังเสริม กำลังสนับสนุน เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะอ่อนล้าเนื่องจากปริมาณคนป่วยมีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ วัน ขณะที่ทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย นายธวัชชัย แสงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก นายวรงค์ บุญระมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง นายอภินันท์ บุพศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนสะฝาง อำเภอบ้านแพง นายดาบชัย มาภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน นายสมจิต พลเทพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม และนายวิศนุวัฒน์ ทองโด พนักงานขับรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะเข้าไปช่วยในการคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูล สอบสวน เฝ้าระวังและตรวจจับการระบาดวิทยาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับบุคคลากรคนอื่น ๆ
นายแพทย์จิรวัฒน์ อ่อนมณี ตัวแทนของผู้ที่จะเดินทางในครั้งนี้เปิดเผยว่า ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มาร่วมส่งมอบกำลังใจให้ สำหรับภารกิจที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัตินั้น จากการพูดคุยกันทุกคนไม่มีความหนักใจอะไร เพราะเรามีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เป็นกุนซืออยู่แล้ว ทั้งท่านอาจารย์แพทย์ นายแพทย์ รองนายแพทย์ และบุคคลากรอื่น ๆ ตลอดจนภาคีเครือข่ายของท้องถิ่น ซึ่งทุกคนพร้อมทำงานร่วมมือกันอย่างสุดความสามารถ และพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันและกันเสมอ ในส่วนตัวคิดว่าที่ต้องไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาคร 14 วันในครั้งนี้ ไม่ได้ช้าหรือเร็วแต่อย่างใด แต่สิ่งสำคัญคือการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่า ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ กับเพื่อนประกอบวิชาชีพจึงถือเป็นโอกาสอันดีมากกว่า ซึ่งในแต่ละวันเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะทำให้ดีที่สุด เต็มความสามารถเท่าที่ตนเองจะทำได้ และเราจะกลับบ้านมาพร้อมกับองค์ความรู้ที่จะมาดูแลคนนครพนมต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม