ผบ.มทบ.22 เปิดการเตรียมความพร้อมพลทหารสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกและโรงเรียนนายสิบทหารราบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มกราคม พลตรีสรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการทหารกองประจำการก่อนที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

พลตรีสรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 กล่าวว่า ตามนโยบายของกองทัพบกและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายส่งเสริมให้ทหารกองประจำการให้ได้มีความรู้ความสามารถทั้งร่างกายและวิชาการการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบตลอดจนนักเรียนเตรียมทหารนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มณฑลทหารบกที่ 22 และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการทหารกองประจำการก่อนที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  ซึ่งมีทหารกองประจำการที่เข้ารร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 89 นายประกอบด้วย 1. กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 22 จำนวน 60 นาย 2 .โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จำนวน 20 นาย 3.ศูนย์การฝึกนักเรียนวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 22 จำนวน 9 นาย โดยนายชาคริต พิมพ์หล่อผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดคณะครูจำนวน 17 คน ดำเนินการสอนวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 256 4  จัดการเรียนการสอนในวันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมวัน 38 วันเป็นเวลา 133 ชั่วโมง