(ชมคลิป)ชาวบ้านร้องกธจ.ลุยตรวจโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำงบ 148 ล้านสร้างข้ามปีไม่เสร็จ


คณะกรรมการธรรมาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณกว่า 148 ล้านบาท หลังชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ประกอบการร้านค้าร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนในการก่อสร้างหลายจุดพร้อมกันที่ใช้เวลานานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ประสบปัญหาฝุ่นละออง และถนนแคบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.กาฬสินธุ์ (ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์) พร้อมคณะ ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ได้ร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้า และการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ โดยการวางระบบท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 6 จุด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล โยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ นายพงษ์พันธ์ ศรีบัวชุม ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ชี้แจง พร้อมร่วมหารือ
จากนั้นคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ดูแลสอดส่องสภาพปัญหาและความคืบหน้าการก่อสร้างวางระบบท่อระบายน้ำ ที่บริเวณ 4 แยกไฟแดง ถนนถีนานนท์ หน้าธนาคารออมสิน และสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งบริเวณถนนตัดทางลัดไปศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์หลังใหม่ หลังชาวบ้าน และผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอกจนผู้ประกอบการร้านค้าร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนในการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ประสบปัญหาฝุ่นละออง และถนนแคบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการร้องเรียนและแจ้งปัญหาจากชาวบ้าน และผู้ใช้รถใช้ถนน ที่สัญจรเข้ามาภายในตัวเมืองกาฬสินธุ์เป็นจำนวนมาก โดยระบุว่าการก่อสร้างวางระบบท่อระบายน้ำดังกล่าวงบประมาณกว่า 148 ล้านบาท เกิดความล่าช้า ป้ายโครงการเล็ก มองไม่ชัดเจน เครื่องหมายจราจร รวมทั้งเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เตือนระวังภัยมองไม่ชัด จึงได้นำคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากรจากหลายภาคส่วน มาร่วมประชุมชี้แจง พร้อมลงพื้นที่สอดส่อง ดูแล และให้คำแนะนำ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้านนายบรรจง บุญพามา อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/162 ถ.ถีนานนท์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนประกอบอาชีพช่างเย็บรองเท้า และผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในเขตก่อสร้าง ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ที่มีผู้รับเหมามาเปิดพื้นที่และทำการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองแล้ว การสัญจรยังยากลำบาก และลูกค้าหายไปครึ่งต่อครึ่งจากช่วงปกติ เนื่องจากไม่มีที่จอดรถและเกรงจะได้รับอันตรายจากการถูกรถเฉี่ยวชน เนื่องจากอยู่ใจกลางเมือง จึงอยากเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จในเร็ววันด้วย
ขณะที่นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล โยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการโดยบริษัทเหมาห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ ส่วนสาเหตุที่การก่อสร้างล่าช้าไปบ้างนั้น เนื่องจากช่วงลงมือทำงานเป็นฤดูฝน ซึ่งหลังจากเปิดหน้างานซึ่งเป็นชั้นดินด้านล่างเป็นโคลนตม จึงต้องทิ้งระยะให้เนื้อดินแห้งเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้บางประเภทงานที่ใช้แรงงานคน ซึ่งบางส่วนเป็นแรงงานต่างด้าว ทั้งยังเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย จึงเป็นสาเหตุของความล่าช้าไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ก็จะพยามเร่งรัดให้ทางผู้รับเหมา ดำเนินการให้เสร็จในเร็ววัน ขณะเดียวกัน ในส่วนของไฟเตือนและเครื่องหมายระวังภัยอื่นๆ ก็จะเร่งดำเนินการติดตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างถึงที่สุด