ขอนแก่น – ค่าย ร.8 พัน 2 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

  • เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานด้านหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8พัน.2)ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผบ.ร.8พัน.2 เป็นประธานประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ข้าราชการ ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น โดยมี นายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ ผู้แทนนายอำเภอชุมแพ นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ ผู้นำท้องถิ่นเภอชุมแพ และทหารพันธุ์ดี เข้าร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในครั้งนี้

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่องชัยพัฒนาสู้โควิด ให้หน่วยงานทหารที่ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กำลังพลและครอบครัวในค่ายทหารปลูกผักแบ่งปัน โครงการต่างๆ นำผลผลิตจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มาใช้ในการดำเนินการ

ทั้งนี้ กองกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ได้ดำเนินการประสานไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ตามโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงาน จำนวน 232 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ จำนวน 600 ชุด