รองพ่อเมืองศรีสะเกษ สั่งเร่งแก้ไขปัญหาโรงงานแปรรูปยางพาราส่งกลิ่นเหม็น


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีมีชาวบ้านร้องเรียนโรงงานดังกล่าว ปล่อยควันเสียโรงงานรบกวนชาวบ้าน รวมทั้งบ่อบำบัดน้ำเสียไหลออกนอกโรงงาน และปัญหากลิ่นเหม็นจากยางพาราที่กองไว้รอการแปรรูป โดยมี นายอำนวย แก้วสง่า ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ซึ่งคณะได้เดินเยี่ยมชมบริเวณรอบโรงงาน และรับฟังปัญหาจากทั้งสองฝ่าย รวมทั้งได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเบื้องต้นทางสหกรณ์ฯ ได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียที่คันดินพังทลายจนน้ำเสียจากบ่อบำบัดไหลออกนอกเขตโรงงานเรียบร้อยแล้ว และเตรียมปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันดินบ่อบำบัดเพื่อป้องกันการพังทลายของคันดิน ส่วนกรณีปล่องควันโรงงาน ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจมาตรฐานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายใน 10 วัน
อีกทั้งกรณีที่ยางก้อนถ้วยยางพารา ที่รับซื้อจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่กองไว้รอการแปรรูปส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านนั้น จะได้เร่งหาวิธีการกำจัดกลิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานของการยาแห่ประเทศไทยต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน