(ชมคลิป)พ่อเมืองขอนแก่นอัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ ให้กับผู้ประสบภัยหนาว 3 อำเภอ

พ่อเมืองขอนแก่นอัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับผู้ประสบภัยหนาว 3 อำเภอ

ที่หอประชุมอำเภอ 100 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จำนวน 200 ผืน พร้อมอัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวกับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวรายงานว่า  สืบเนื่องจาก จังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ตำบล 168 หมู่บ้านประชากร 113,000 คน 30,850 ครัวเรือน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้วพบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวนมาก

         ต่อมาได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ผืน พร้อมทั้ง ได้อัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กล่าวกับผู้ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

สำหรับอำเภอซำสูง มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชากร 23,527 คน 7,132 ครัวเรือน ซึ่งอำเภอซำสูง ได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้ว พบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวนมาก

จากนั้นได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯที่หอประชุมอำเภอกระนวน  มีประชาชนมารับผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน พร้อมทั้ง ได้อัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กล่าวกับผู้ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอกระนวนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีอัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าอำเภอกระนวน มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ตำบล 99 หมู่บ้าน ประชากร 78,922 คน 25,562 ครัวเรือน ได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้ว พบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 200 ผืน

ประชาชนที่ประสบภัยหนาวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีตลอดมา