อุบลราชธานี-อำเภอบุณฑริกคุมเข้มการปัองกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019


7 ม.ค 2564 เวลา 15.00 น. นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก มอบหมายให้ นายทองสันต์ คำอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อาสาสมัครบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ.สภ.บุณฑริก. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ร่วมกันบูรณาการตั้งจุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฏหมาย ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่จะนำลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร และป้องกันปัญหาตามแนวชายแดน เพราะอำเภอบุณฑริกเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย-ลาว
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ภาพข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

Related posts