ขอนแก่น(ชมคลิป)พ่อเมืองหมอแคนขอให้ประชาชนเดินทางจาก 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง เข้ารายงานตัวกับทางจังหวัด ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้กลับบ้านแล้ว 2 คน

            วันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและกระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ

           ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากมาตรการที่ทางจังหวัดประกาศใช้มาตั้งแต่พบการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 ยังคงดำเนินการมายังต่อเนื่อง และได้ผลโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ทำให้สามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบ 2 แล้วจำนวน 3 ราย โดย 2 รายหายป่วยกลับบ้านแล้ว ยังเหลืออีก 1 รายที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ รพ.แวงใหญ่ และอาการใกล้หายเป็นปกติแล้ว ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด เข้ารายงานตัว ในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มเป็น 28 จังหวัด ต้องเข้ามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามายังจังหวัดขอนแก่น กรณีพบติดเชื้อโควิด-19 ทีมสอบสวนโรคจะได้เข้าตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที

ขณะเดียวกันยังได้มีการจัดหาโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 แห่ง คือศูนย์อนามัยที่ 7 และ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เพื่อเตรียมรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น  พร้อมกันนี้ได้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง พิจารณาได้ตามความเหมาะสมหากจะมีการเปิดหรือปิดการเรียนการสอน และให้ส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัด เตรียมความพร้อมข้าราชการเวิร์คฟอร์มโฮม หากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่มากขึ้น แต่ขณะนี้ยังคงให้ปฎิบัติงานตามปกติ ส่วนสถานบริการ ให้ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบและซักซ้อมทำความเข้าใจให้เพิ่มความเข้มงวดและปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข.