หนองคาย(ชมคลิป)ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตร ริมโขง

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายและภาคเอกชน จัดกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตร ริมโขง เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
ที่ บริเวณหน้าร้านตลาดท่าเรือ ริมโขงหนองคาย เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองคาย หอการค้าจังหวัดหนองคาย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย สมาคมเวียตนามหนองคาย และชุมชนตลาดท่าเสด็จ จัดกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตร ริมโขง โดยมี พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย นำพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ออกรับบิณฑบาตร จำนวน 40 รูป


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาไทย: ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย