เลย-ออกประกาศเข้มคุมโควิด เพิ่มจุดตรวจสกัดเลื่อนงานดอกฝ้ายฯไม่ทีกำหนด มีผลบังคับใช้ 5 ม.ค.นี้

วันที่4 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลย
โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเลย วันนี้ (4 ม.ค.64) ยังคงมีผู้ติดเชื้อยืนยันเพียง 1 รายเท่าเดิม ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และมีกำหนดกักตัว 14 วัน ในวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้น ร่างกายเป็นปกติ ขณะนี้แพทย์ไม่ได้ให้ยารักษาเนื่องจากไม่มีอาการ แต่ยังคงต้องกักตัวให้ครบ 14 วันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ
ทั้งนี้จังหวัดเลยถูกจัดให้อยู่ในโซนสีเหลือง (พื้นที่เฝ้าระวังสูง) ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย จึงได้มีการร่วมประชุมและมีมติร่วมกันในการออกประกาศเป็นคำสั่งของจังหวัดซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ (5 ม.ค.64) โดยประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาคร่าวๆได้แก่
1.จังหวัดเลย จะยังคงทำการค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุก (Active Case Finding) โดยมอบหมายให้กลุ่ม 5 ทหารเสือออกค้นหากลุ่มเสี่ยงตามหมู่บ้าน เช่น แรงงานเมียนมาร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด และกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อย ซึ่งในเคสของแรงงานเมียนมาร์ทั้ง 239 คนในจังหวัดเลยนั้น ได้ทำการส่งผลตรวจหมดทุกรายแล้ว ผลปรากฏว่าเป็นลบทั้งหมด
2.การประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยยึดหลัก DMHTT คือ D = Distancing (การเว้นระยะห่าง) M = Mask Wearing (สวมหน้ากากอนามัย) H = Hand Washing (หมั่นล้างมือบ่อยๆ) T = Testing (ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย) และ T = Thaichana (ติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ)
3.ขอความกรุณาผู้ประกอบการสถานบริการ สถานบันเทิง อาทิ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ลดเวลาปิดลงจากเดิม 1 ชม.และให้ทางร้านจัดมาตรการ Social Distancing ลดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ
– สนามชนไก่ ปลากัด และสนามมวย มีมติให้ปิดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
– โรงยิม ฟิตเนส และ โรงเรียนสอนกีฬา เปิดได้ตามปกติ แต่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด
– โต๊ะสนุ๊ก บิลเลียต เปิดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น.
– ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ท เปิดบริการได้ไม่เกิน 23.00 น.
– สวนสนุก ปรับลดเวลาปิดลงจากเดิม 1 ชม.
– สวนน้ำ/สระว่ายน้ำ มีมติให้ปิดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
4. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเด็ดขาด

5. ให้ส่วนราชการพิจารณามาตรการ Work From Home ตามแต่เห็นสมควร
6. ให้สถานศึกษา (โรงเรียนขนาดใหญ่, มหาวิทยาลัย) พิจารณาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัด
7. ศูนย์เด็กเล็ก มีมติให้ปิดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
8. ห้ามมีการชุมนุม ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
9. กำหนดตั้งด่านคัดกรอง จุดสกัด ทั้ง 14 อำเภอ เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
10. สถานประกอบการโรงงาน ให้เน้นมาตรการ DMHTT อย่างเข้มข้น
11. ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน
12. โรงแรมหรือที่พัก ที่มีการบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบมีพนักงานเสิร์ฟ ขณะที่โรงแรม/ที่พักใด มีผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง ให้ผู้ประกอบการจัดอาหารแบบ Box Set และผู้เข้าพักทุกคนต้องทำการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ
13. เรือนจำ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนด
14. ร้านค้า/ร้านอาหาร ต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขอำเภอ
15. การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ยังสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ หากผู้ร่วมงานน้อยกว่า 100 คน ให้ทำหนังสือขอจัดงานส่งไปที่นายอำเภอ แต่หากผู้ร่วมมากกว่า 100 คน ต้องทำหนังสือขอทางผู้ว่าราชการจังหวัด
16. ประกาศเลื่อนการจัดงานดอกฝ้าย ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปแบบไม่มีกำหนด
17. เลื่อนการจัดงานวันเด็ก แบบไม่มีกำหนด
18. ตลาดนัด/ถนนคนเดิน สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามระบเบียบของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
19. ตลาดนัดล็อตเตอร์รี่ / ผู้ค้าสลาก ที่ต้องเดินทางออกนอกจังหวัดต้องแจ้งกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกครั้ง หากมาจากพื้นที่สีแดงต้องทำการกักตัว 14 วันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /