บึงกาฬ-เกษตรบึงกาฬ จัดกิจกรรม รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 23 ธ.ค.63 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางสาวมัทนาวดี หัทยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผาฯ สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผาโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีวิไล ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการเพาะเห็ดในตะกร้า เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปปรับใช้และประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //