หนองบัวลำภู-“เฮือนเดียวกัน บ่ถิ่มกัน”นายก อบจ.มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน โรงเรียนในสังกัด


เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นายสินศักดิ์ชัยเดช บรรยงค์ ปลัด อบจ. หนองบัวลำภู นายมานพ เชื้อบัณฑิต รองปลัด อบจ.หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 1 (บ้านวังหมื่น) และอบจ 2 (ชุมชมบ้านขามธุาติวิทยา) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด covid-19 ภายใต้ภารกิจ เฮือนเดียวกัน บ่ถิ่มกัน จำนวน 73 ราย
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับข้อมูลจาก ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ว่ามีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 แห่ง ได้รับผลกระทบจากมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid -19 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้สำรวจ พบว่ามีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เกิดการว่างงาน ขาดรายได้ ถูกลดเวลาทำงาน รวม 73 ครัวเรือน จากนั้นจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หมอศราวุธฯกล่าว


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู