มุกดาหาร(ชมคลิป)ผู้สมัคร ส.อบจ. ข้องใจแพ้ 1 คะแนน ขอความเป็นธรรมนับคะแนนใหม่


ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร ข้องใจผลการนับคะแนนแพ้ 1 คะแนน ร้อง กกต. ขอความเป็นธรรม ขอให้นับคะแนนใหม่ หรือเลือกตั้งใหม่ เพราะบัตรเสียมีจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนาย ขันเพ็ชร์ คำโพธิ์ อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 129 หมู่ 6 บ้านคำเม็ก ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร ว่าร้องขอความเป็นธรรมให้นับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร เนื่องจากการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งลงคะแนน อาจจะมีความคลาดเคลื่อน ขอให้มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งหมดในเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร
นายขันเพ็ชร์ คำโพธิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 กล่าวว่า ตนเองได้ไปยื่นหนังสือถึง กกต จังหวัดมุกดาหาร ว่าผลการนับคะแนนของตนแพ้ 1 คะแนน อยากให้นับคะแนนใหม่ หรือว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง อาจจะนับคลาดเคลื่อนของแต่ละหน่วย เพราะมีลมแรง หนาว และมืดด้วยบัตรเสีย 900 กว่าใบ อยากให้มีการนับคะแนนใหม่ ขอความเป็นธรรมให้ผู้สื่อข่าวเป็นสื่อกลาง ขอความเป็นธรรมว่า เลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ ในเขตการเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยผลการนับคะแนนแพ้คู่ต่อสู้ 1 คะแนน จึงอยากให้เลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ขอความเป็นธรรมด้วย
สำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.เขตการเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน เขตการเลือกตั้งมี 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลคำอาฮวน ตำบลมุกดาหาร และตำบลบางทรายใหญ่ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 12,014 คน ผู้มาเลือกตั้งจำนวน 8,438 คน จำนวนบัตรดี 7,203 บัตร จำนวนบัตรเสีย 906 บัตร จำนวนบัตรประสงค์ไม่เลือกผู้สมัคร 329 บัตร
ทั้งนี้ผู้สมัคร ส.อบจ.เขตการเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน คือ หมายเลข 1 นางสาวสุธาสินี ผิวทอง ได้คะแนน 1,094 คะแนน หมายเลข 2 นายขันเพ็ชร์ คำโพธิ์ ได้คะแนน 3,054 นายพนมชัย พันธ์พุทธ ได้คะแนน 3,055 คะแนน ซึ่งแพ้จำนวน 1 คะแนน

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร