กาฬสินธุ์(ชมคลิป)พึ่งอิทธิฤทธิ์หลวงพ่อองค์ดำอธิษฐานผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอนาคู ข้าราชการ ผู้นำชุมชน นิมนต์พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และพระเกจิสมณะศักดิ์ ประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ-ชุ่มเย็น (จำลอง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมจิตอธิษฐานขอพรให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นจัด ลมหนาวกรรโชกแรง อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส โดยทุกคนที่ร่วมพิธีปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ที่บริเวณมณฑลพิธี หน้าที่ว่าการอำเภอนาคู จ.กาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช,ดร. เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเททองหล่อพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ-ชุ่มเย็น (จำลอง) โดยมีพระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ พระเกจิชื่อดังภาคอีสาน เป็นประธานนั่งปรกอธิษฐานจิต พร้อมด้วยพระสุนทรธรรมประพุทธ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ พระครูเมตตาคุณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุฉินารายณ์ พระครูกมลธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอนาคู และพระเกจิสมณะศักดิ์ จำนวน 100 รูป ร่วมปลุกเสก ทั้งนี้ มีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอนาคู พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนางรำ จัดริ้วขบวนรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมร่วมบริจาคทำบุญ และบูชาแผ่นทอง ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตเทือกเขาภูพาน สภาพอากาศจึงหนาวเย็น และลมหนาวพัดแรงกว่าพื้นที่ราบ อุณหภูมิลดลงถึง 12 องศาเซลเซียส ก่อนเข้าสู่พิธีการ จึงพบว่ามีประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมาร่วมพิธี ซึ่งต่างสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนา และสวมหน้ากากผ้า ร่วมกันก่อไฟผิง เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
โดยพิธีการเริ่มจากประกอบพิธีทางพราหมณ์ เพื่ออัญเชิญและบอกกล่าว ขอขมา ขอพร ต่อรุกขเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนางรำ ซึ่งเป็นชาวภูไท แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองกว่า 200 ชีวิต ร่วมรำบวงสรวง จากนั้นพระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ จุดเทียนนำฤกษ์ประกอบพิธีเททองหล่อ และนั่งปรกอธิษฐานจิต โปรยข้าวตอก ดอกไม้ ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ ขณะที่ข้าราชการ ประชาชน ในบริเวณมณฑลพิธี ต่างอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิฤทธิ์พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ-ชุ่มเย็น เพื่อขอความเป็นสิริมงคล และผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19
หลังจากประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่องค์ดำ-ชุ่มเย็น (จำลอง) ที่มณฑลพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอนาคูเสร็จสิ้น พระเกจิสมณะศักดิ์และนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอนาคู พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เดินทางไปประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวาระ 2 ที่สิมโบราณวัดบ้านนาขาม หมู่ 8 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำองค์จริง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีสิมและเจดีย์โบราณอายุกว่า 200 ปีประดิษฐานอยู่
นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอนาคู กล่าวว่า ในการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ-ชุ่มเย็น (จำลอง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองครั้งนี้ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำเนินการจัดขึ้น โดยจัดสร้างหลวงพ่อองค์ดำองค์ใหญ่จำนวน 9 องค์ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานบนที่ว่าการอำเภอนาคู โรงพยาบาลนาคู และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใน 7 ตำบลของ อ.นาคู นอกจากนี้ ยังมีขนาดพระบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว, พระกริ่ง,เหรียญ, สร้อยคอพร้อมเหรียญ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
นายพิรุณโรจน์กล่าวอีกว่าพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ-ชุ่มเย็น มีความศักดิ์สิทธิ์ มีกฤดาภินิหาร ดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุข เป็นที่นับถือศรัทธาของสาธุชน จึงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ โดยองค์จริงเคยประดิษฐานที่วัดบ้านนาขาม ต่อมาทางราชการร่วมกับประชาชน ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) ในตัวเมืองกาฬสินธุ์ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าไปกราบไหว้ไม่สะดวก ทางอำเภอนาคูจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินการจัดสร้างหลวงพ่อองค์ดำ(จำลอง)ขึ้นดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะกราบไหว้ในบ้าน และพกติดตัวได้ โดยในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทุกคนที่ร่วมพิธีปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ยังได้น้อมจิตอธิษฐาน ขอพรหลวงพ่อองค์ดำ-ชุ่มเย็น ให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 และขอความสุขสงบในสังคมไทย ผ่านพ้นภัยหนาวและภัยแล้งอีกด้วย
“ทั้งนี้ ในวันพระใหญ่ยังได้นำหลวงพ่อองค์ดำ(จำลอง)ทุกขนาด เข้าไปในสิมโบราณซึ่งจุดที่เคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำองค์จริง เพื่อประจุพลังความศักดิ์สิทธิ์ประหนึ่งองค์จริงด้วย ดังนั้น ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึง หลวงพ่อองค์ดำ จึงเหมาะที่จะมอบเป็นของขวัญล้ำค่าให้แก่บุคคลที่เคารพรัก เพื่อความเป็นสิริมงคล มีความสุข เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย สำหรับผู้สนใจบูชาหลวงพ่อองค์ดำ สามารถติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอนาคู และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือคุณวริยา โทร.0611350491” นายพิรุณโรจน์กล่าว