อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เทศบาล ต.บ้านตาด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับโรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านตาด จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที โดยการนำนักเรียนร้องเพลงชาติ, เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน ต่อจากนั้นได้มอบอุปกรณ์การเรียนและของเล่นให้กับเด็กนักเรียนเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา Army Barber ด้วยการบริการตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับผู้ปกครอง และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการตัดหญ้า ตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม ทำความสะอาด ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียน มีความรู้สึกซาบซึ้งและดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยงานราชการในพื้นที่ฯ ที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและร่วมจัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13