(ชมคลิป) อบจ.หนองบัวลำภู สืบสานต่อยอดทำบุญตักบาตรกับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

อบจ.หนองบัวลำภู สืบสานต่อยอดทำบุญตักบาตรกับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสร้างองค์พระในใจฝักไฝ่ในคุณธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกอบจ.หนองบัวลำภู นายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน ร่วมทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและยังได้เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปอีกด้วย

ดร.วุฒิพงษ์ฯ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าที่ผ่านมาผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของ อบจ.และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมในช่วงวันเข้าพรรษาและจรรโลงสังคมไทยโดยใช้มิติทางศาสนา ให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การทำบุญตักบาตร คือ ประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่น ๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน กิจกรรมทำบุญตักบาตรที่ อบจ.หนองบัวลำภู ได้สืบสานไว้ก็นับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชน มีจิตใจ มีความสุข ความสงบ ส่งผลดีต่อจิตใจและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะได้ทำบุญกับครูบาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู