สภ.เมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการครู 5 นาที รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (ศกว.) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ศราวุฒิ คำน้อย สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ รักษาราชการแทน รอง ผกก.(ป.) สภ.เมืองศรีสะเกษ และ ร.ต.อ.จงจิตร เทพวงษา รอง สว.(จร.) สภ.เมืองศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรจราจร นำกำลังเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการบรรยายกฎหมายจราจร “ครู 5 นาที” เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ประชาชน พนักงาน ลูกจ้างและผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ใส่ใจวินัยจราจร มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายจราจร มีการนำความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรไปเผยแพร่ ปฏิบัติอย่างถูกต้องและยั่งยืน
ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทั้งในเส้นทางสายหลักและ เส้นทางสายรอง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองศรีสะเกษ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น จากการถอดบทเรียน ตามโครงการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน(อบถ.) นั้น สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติส่วนใหญ่ มีปัจจัยมาจาก คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สภ.เมืองศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่ออบรมและเผยแพร่กฎหมายจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมวินัยและเพิ่มความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ในการใช้รถใช้ถนน ให้มีความระมัดระวังและมีวินัยในการขับขี่ เพื่อให้มีการนำความรู้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน