ขอนแก่น(ชมคลิป)พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จับมือทุกภาคส่วน เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ถึง 19 ธันวาคม 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จับมือทุกภาคส่วน เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ธันวาคม 2563
ที่ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่นปี 2563/2564 ครั้งที่1 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดหาผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจำนวน5ราย เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการซื้อและขาย ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมถึงได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาดและการจำหน่ายข้าวเปลือก พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจระบบตลาด พัฒนาคุณภาพข้าว ตามความต้องการของตลาด โดยการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ที่ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด สาขาสะอาด ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการมารอรับซื้อ และเกษตรกรมาขายข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรจะได้รับเงินสดทันที ที่ขายข้าวได้ตามคุณภาพและชนิดของข้าวเปลือก โดยวันนี้มีราคารับซื้อข้าวเปลือกข้าวเจ้า อยู่ที่11.9 บาท ข้าวเหนียว 12บาท
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด และคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวในสิ้นเดือนมกราคม
ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2563/2564 ของจังหวัดขอนแก่น มีการโอนเงินให้แก่เกษตรกรแล้วจำนวน 4 ครั้ง 166,189 ราย รวมเป็นเงิน 815.79 ล้านบาท