ขอนแก่น(ชมคลิป)สวนสัตว์ขอนแก่นสร้างจุดเช็คอินประดับดอกไม้เมืองหนาวบนSky Walk

นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวเดินทาง มาพักผ่อนที่สวนสัตว์ขอนแก่นจำนวนมาก ชมไม้ประดับบน Sky Walk สูงกว่า 15 เมตร ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปชมความงาม ต้อนรับชมหนาว

   

    วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ลาน Sky Walk ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมเปิดกิจกรรม Sky Walk Flora View Season 2 ไหว้พระขอพรพระพุทธศิลามณีพระประจำสวนสัตว์ขอนแก่น เที่ยวอุทยานหินล้านปี ชมดอกไม้เมืองหนาว

นายธนชน เคนสิงห์  ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวปีนี้พื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่นยังมีความสวยงามทางธรรมชาติที่เขียวขจีของต้นไม้นานาพันธุ์ ประกอบกับมีอากาศที่หนาวเย็นขึ้นเป็นพิเศษและคาดว่าความหนาวเย็นในปีจะหนาวไปจนถึงปีหน้า          ซึ่งสวนสัตว์ได้เห็นความสำคัญของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดื่มด่ำกับธรรมชาติและความหนาวเย็นของธรรมชาติ ซึ่งต่างพากันเดินทางไปยังภาคเหนือเพื่อให้ได้ถ่ายภาพกับหมู่มวลดอกไม้ และถ่ายภาพความทรงจำประทับใจ สำหรับปี้สวนสัตว์ขอนแก่นได้ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยการเดินทางไกล จึงได้ทำโครงการดอกไม้เมืองหนาว “Sky Walk Flora View Season 2” เสนอไปยังองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อของบประมาณมาเนรมิตรดอกไม้เมืองหนาวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปถ่ายรูปในช่วงฤดูนี้ที่สะพาน Sky walk เพื่อต้อนรับพี่น้องชาวอีสานที่ไปทำงานต่างถิ่นแล้วกลับบ้านเกิดพาลูกพาหลานและครอบมาพักผ่อนหย่อนใจภายใน  สวนสัตว์ขอนแก่นในช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษยาวและเทศกาลปีใหม่

 ด้าน  ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า  รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Sky Walk Flora View Season 2 ที่นำเอาดอกไม้หลากหลายชนิดมาจัดและตกแต่งลอยฟ้าอยู่บนสะพาน Sky Walk ที่มีความยาวประมาณ 180 เมตร และสูงจากพื้นดินประมาณ 15 เมตร  ซึ่งสวนสัตว์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาถือได้ว่า เป็นการตอบสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับกิจกรรม “ Sky Walk Flora View@khon Kaen Zoo Season 2 ดอกไม้เมืองหนาวจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและสัมผัสกับหมู่มวลดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดกว่า 20,000 ต้น ประดับอย่างสวยงาม อาทิเช่น พิทูเนีย เทียนฝรั่ง กล้วยไม้ สนหอม ฤาษีผสม สร้อยไก่ และหงอนไก่ โดยจะมีการตกแต่งไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธุ์ปีหน้า.