ศรีสะเกษ – คณะนักศึกษา มส.12 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน-ด้อยโอกาส


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.12) ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 43,000 บาท จักยาน 53 คัน กระเป๋านักเรียน 469 ใบ กระเป๋าดินสอ 30 ใบ กระเป๋าสะพายข้างเล็ก 28 ใบ และหมวก 648 ใบ โดยมี นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย นายธวัชชัย คำวงศ์ รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านตูม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
นายสิทธิวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) มีนักเรียนที่ได้รับทุนยากจนพิเศษ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน ทุนเสมอภาค จำนวน 779 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,154 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของนักเรียนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การที่คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.12) มามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี เพื่อเป็นทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์การเรียน เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์).

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน