เลย(ชมคลิป)ชุมชนไทดำอำเภอเชียงคานจัดทำบุญประจำปี


ที่ชมรมไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานเปิดงานบุญบ้านไตดำ มี ดร.เพชรตะบอง ไพศูนย์ ประธานชมรมไทดำบ้านนาป่าหนาด ผู้แทนชาวไทดำจากต่างจังหวัดหลายจังหวัด รวมทั้งผู้แทน ส่วนเอกชน นักท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคานอกล่าวว่า ขอต้อนรับผู้แทนไทดำจาก จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม จ.สุพรรณบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ชุมพร จ.พิจิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเลยมีความสวยงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมรวมทั้งเอกลักษณ์ของชุมชนที่น่าค้นหา โดยเฉพาะชุมชนชาวไทดำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั่วโลก และบ้านนาป่าหนาดของเราเป็นหมู่บ้านไทดำเพียงหมู่บ้านเดียวในภาคอีสาน นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้าน 1 ใน 50- OTOP นวัตวิถี และในปีนี้บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำนาป่าหนาดแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียน กระผมขอชื่นชมทุกท่านที่ทำให้ไทดำเป็นที่รู้จัก และยังคงรักษาวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่น และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของไทดำ จะทำให้วัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้คงอยู่สืบไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน ส่งต่อมรดกของชุมชนต่อไป ขอให้การจัดงานบุญบ้านไต และกินปาง ปี 2562 ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกท่านได้รับความประทับใจกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /