เลย(ชมคลิป)ผู้ว่าฯเลย ตรวจเข้มถนนคนเดินเชียงคาน หลังพบอาหาร ที่พัก อัพราคาสูงลิ่ว ช่วงไฮซีซั่น


วันที่11 ธันวาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ถนนคนเดินเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบกการในพื้นที่ ภายหลังได้รับร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับราคาโรงแรม ที่พัก อาหาร สินค้า บริการในพื้นที่ ปรับราคาสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น รวมถึงลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงคานเพื่อดูแลความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ในช่วงวันหยุดยาว
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงเข้าตรวจโรงแรมที่พักในพื้นที่ถนนคนเดิม พร้อมทำความเข้าใจเรื่องการให้บริการและคิดราคานักท่องเที่ยว ไม่ควรแพงเกินจริง นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ทางโรงแรมที่พักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ให้ถูกต้อง
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเทึ่ยว รวมถึงต้องการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะคอยดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถ


นอกจากนี้ ที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ.เชียงคาน ร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องของราคาที่พัก ที่สูงเกินคุณภาพ จึงลงพื้นที่มาตรวจสอบและทำความเข้าใจกับโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ว่าต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดี และคิดราคาตามจริง ไม่ควรคิดราคาสูงกว่าปกติ โดยครั้งนี้จะเป็นการเตือนเท่านั้น และจะให้เวลาประมาณ 2-3 วัน หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตนเองได้ประสานอำเภอเชียงคาน ขอนัดพบผู้ประกอบโรงแรม ร้านอาหารในอำเภอเชียงคานทั้งหมด เพื่อแจ้งกติกาการให้บริการทึ่เป็นธรรม ในช่วงเทศกาบปีใหม่ที่จะถึงนี้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ จังหวัดเลยได้ออกประกาศ เรื่องขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคาน โดยมีรายละเอียดช่วงทางการแจ้งเบาะแสไว้ด้วย หลังได้รับเบาะแสจากนักท่องเที่ยวว่า มีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าราคาที่ควรจะเป็น โดยได้มีการทำป้ายติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าตลาดถนนคนเดิน ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นชัดเจน
สำหรับบรรยากาศถนนคนเดินเชียงคาน ได้มีนักท่องเที่ยวจากต่างขังหวัด เดินทางมาสำผัสบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำโขงและสัมผัสอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้ ได้จับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมาก ขณะที่ การจราจรค่อนข้างติดขัดเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เชียงคาน จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /