พิธีพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นสร้างบารมีหลวงปู่ศรีทา สิริจันโท เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์ธาตุวัดเหล่าสูงบุพผาราม โดยทีมงาน ชินพัฒน์ นนท์Rbs.

อัตชีวประวัติโดยสังเขป พระเดชพระคุณพระครูมงคลวิมลกิจ (หลวงปู่ศรีทา สิริจันโท) อายุ๙๐ปี ๗๐ พรรษา
หลวงปู่เกิดเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๔ ปี มะแม ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๕ เวลาใกล้รุ่ง
โยมบิดาชื่อ อุ่น มารดาชื่อ บัพพา มีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด ๑๕ คน บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๘ ปี ที่วัดบ้านกระจาย โดยมีหลวงปู่พระครูโพธิคุณาภิวัฒน์ คูณ จนฺทโชโต(ศิษย์อาวุโสในองค์พระครูธรรมโสภิต โส ธมฺมปาโล พระมหาบูรพาจารย์ผู้แตกฉานมูลกัจจายน์ทั้ง๕คัมภีร์และพุทธาเวทย์พุทธาคมทุกแขนง) เมื่อบรรพชาศึกษาพระธรรมอยู่กับหลวงปู่คูณ ๑ปี ท่านก็ได้ลาสิกขาออกมาเพื่อช่วยการงานทางครอบครัว แต่จิตใจท่านก็ยังฝักใฝ่ในทางธรรมตลอดมาและได้อุปสมบทเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ อายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ ที่พัทธสีมา วัดราศีไสลบ้านฟ้าเลื่อม โดยมี พระครูรังษีสุทธิคุณ(จำปา)เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโพธิคุณาภิวัฒน์(คูณ จนฺทโชโต) พระครูสังฆรักษ์อุ่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ พออุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่ศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมที่สำนักวัดราศีไสลบ้านฟ้าเลื่อม สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี และท่านยังได้ศึกษาอักขรเลขยันต์ทั้งตัวขอม,ธรรมอีสาน ตลอดทั้งสรรพวิชาและข้อวัตรจากพระอุปัชฌาย์ท่านจนเจนจบแตกฉานท่านหลวงปู่เป็นพระที่ฝักใฝ่ในทางธรรมและพุทธาคมความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยท่านได้ศึกษาเรียนรู้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเกจิคณาจารย์องค์สำคัญทางภาคอีสานและภาคกลางหลายรูปหลายท่าน อาทิ
-พระครูรังษีสุทธิคุณ(จำปา)ศิษย์เอกผู้สืบทอดวิทยาคมจากองค์หลวงปู่ใหญ่โส ธมฺมปาโล และยังเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน
-พระครูโพธิคุณาภิวัฒน์(คูณ จนฺทโชโต)ศิษย์อาวุโสในองค์หลวงปู่โส ธมฺมปาโล
-พระครูสุวรรณสุนทร(หลวงพ่อทอง วัดตะกล่ำศิษย์วิทยาคมในหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้ว)ศึกษาการลงอักขระเลขยันต์และเคล็ดวิชาต่างๆ และได้อยู่อุปฐากหลวงพ่อทอง ๑ พรรษา
-หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก อยุธยา ท่านได้เข้ากราบที่วัดตะกล่ำ ได้ขอข้อคิดธรรมมะและเคล็ดวิชาลงยันต์ต่างๆ โดยเฉพาะวิชาตะกรุด
-หลวงพ่อสุด สิริธโร วัดกาหลง ได้ของศึกษาข้อธรรมและวิชาวิทยาคมต่างๆจนสมควร
-พระมงคลวราจารย์(หลวงปู่ธีร์ เขมจารีย์ ท่านเรียกหลวงปู่ภูเวียง ศิษย์องค์สำคัญในองค์หลวงปู่โส ธมฺมปาโล)ท่านได้ศึกษา การเข้าครองภาวนาและการถือครองแบบพระบูรพาจารย์โบราณ ทั้งอักขรเลขยันต์ต่างๆ
– หลวงปู่ทองมา ถาวโร ได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ ตลอดถึงวิทยาคมในสายวิชาท่าน
-หลวงปู่วรพรตวิธาร(หลวงปู่วรพรตเหยียบรถเดิ่ง)ซึ่งหลวงปู่ท่านมีความคุ้นเคยกับหลวงปู่วรพรตตั้งแต่สมัยเป็นสามเณร
-พ่อจารย์ธรรมลี(ลูกศิษย์ในสายวิชาพ่อครูเครื่อง ราชเดช)ท่านได้ไปศึกษาวิชาพระธรรมหลวงผึ้งพันน้ำมันหมื่น,พระธรรมหลวงพระเจ้าห้าพระองค์ ซึ่งเป็นวิชาธรรมโบราณอีสาน เป็นวิชาที่กล่าวอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยมาขะจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี ภูตผีปีศาจ คุณไสยมนต์ดำต่างๆ
-พ่อจารย์สอน(ศิษย์อาวุโสในสำนักบ้านฟ้าเลื่อม)ท่านได้รับมอบตำรา อักขระเลขยันต์และคาถาต่างๆขององค์หลวงปู่โสอีกด้วยด้วยความที่หลวงปู่ท่านเป็นพระผู้เจริญเมตตาจิตพรหมวิหารอยู่เป็นนิจ ท่านได้นำวิชาความรู้ต่างๆที่ท่านได้ศึกษามาช่วยบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจใช้คำสอนเป็นที่พึ่งทางใจไห้แก่บรรดาผู้มาพึ่งบุญบารมีของท่านอยู่เป็นนิจทำไห้ท่านมีลูกผึ้งลูกเทียน ลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งใกล้และไกล ต่างไห้ความเคารพรักนับถือในองค์หลวงปู่ทั้งสิ้น ท่านเคยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบั่วอยู่เป็นที่พึ่งทางจิตใจไห้กับชาวบ้าน สร้างถาวรวัตถุไห้แก่วัดเป็นที่สมควรแล้ว ท่านจึงได้กลับมาสร้างวัดที่บ้านเกิดของท่านคือวัดเหล่าสูงบุบผารามแห่งนี้ หลวงปู่ท่านเป็นที่มีคุณธรรมเมตตาอยู่เต็มหัวใจของท่าน ลูกหลานหรือลูกศิษย์ลูกหาที่ได้เคยสัมผัสต่างรับรู้ในคุณธรรมเมตตาจิตของท่านดี หลวงปู่ท่านไม่เคยดุด่าหรือว่าร้ายไห้แก่ใครเลยต่อไห้เคยมีคนคิดทำร้ายท่าน ท่านก็เอาชนะคนเหล่านั้นด้วยเมตตาธรรมทั้งสิ้น อีกทั้งทางด้านพุทธาคมที่มีภูมิความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ท่านก็ไม่เคยโอ้อวดแสดงตนว่าเก่งว่าดีแต่อย่างใด ดำรงตนอยู่ด้วยความสมถะเรียบง่ายเสมอมา ด้วยคุณธรรมข้อนี้ทำไห้วัตถุมงคลที่ท่านตั้งใจสร้างไว้เพื่อเป็นเครื่อยงยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกำลังใจไห้ลูกหลานนั้นออกมาดีมีประสบการณ์มากมายทุกรุ่น ทั้งคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม ค้าขายโชคลาภ ย่อมประจักษ์แก่ผู้ได้บูชามาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาอึ่งที่หลวงปู่ท่านสร้างเสกมาตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มถ้านับได้ก็ประมาณปีพ.ศ.๒๕๒๐กว่าๆได้จากคำบอกเล่าของลูกหลานใกล้ชิดท่าน ท่านหลวงปู่ศรีทาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๕ ที่พระครูมงคลวิมลกิจ และยังได้เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ เมื่อครั้งเสด็จจังหวัดร้อยเอ็ดที่พระเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก วันที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมาด้วยปัจจุบันท่านพระครูมงคลวิมลกิจ(หลวงปู่ศรีทา สิริจัทโท)อายุ๙๐ปี ๗๐พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเหล่าบุบผาราม,ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่านเขต๑ ทั้งยังเป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญูมีอายุกาลพรรษามากที่สุดในอำเภออาจสามารถ และเป็นพระมหาเถระที่คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดไห้ความเคารพนับถือมากที่สุดอีกองค์หนึ่ง
*น้อมกราบบูชาคุณหลวงปู่ใหญ่ศรีทา สิริจันโท พระมหาเถระผู้มีคุณธรรมเมตตาจิตเต็มเปี่ยม หากประวัติหลวงปู่ขาดตกหรือผิดพลาดประการใด คณะศิษย์ก็ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย กราบหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ