จังหวัดเลยรวมพลคนโคกหนองนาปลุกคนปลูกกล้าคืนป่าให้น้ำเลย


เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 2 ธ.ค. 2563 ณ สนามกีฬาตำรวจภูธรจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม รวมพลคน โคก หนองนา ปลุกคน ปลูกกล้า คืนป่าให้น้ำเลย เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก โดยตำรวจภูธรจังหวัดเลย ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสืบสานต่อยอดปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธค. 2563 มี พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเลย เข้าร่วมจำนวนมาก
โครงการนี้ โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดเลยและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเครือข่าย ด้วย 5 กิจกรรมหลักได้แก่ ได้แก่ 1 อบรมเยาวชนเลย กล้า ก้าวตามรอยเท้าพ่อ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน แก่นักเรียนชั้น ม. 5 จำนวน 127 คน กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและการรับมือภัยพิบัติในภาคอีสาน 100 แปลง ซึ่งขับเคลื่อนโดยเขตอาสา 904 และชุดปฏิบัติการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติรักสถาบันโดยตำรวจภูธรภาค 4 ชุดนาคา 01 ในภาคอีสานมีบอร์ด นิทรรศการ บูธผลิตภัณฑ์จัดแสดงถึงวันที่ 6 ธค. 2563
กิจกรรมที่ 3 เปิดศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา ตำรวจเลย 22 แปลงกับทุกสถานีฯ ทั้ง 19 สถานีและ 1 กองกำกับการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเลย ร่วมจัด ยึดยึดหลักการไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นไม่ใช้แม้แต่หยดเดียว ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและทำแบบจิตอาสา โดยจะเริ่มขยายผลไปทุกสถานีตำรวจแต่ละแห่งๆ ละ 5 เป้าหมาย คือ ขยายผลไม้คือขยายผลไปถึงผู้ต้องขัง บุคคลบุคคลพ้นโทษที่ผ่านการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่บ้านกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ประชาชนที่ยากจนเดือดร้อนโรงเรียนในพื้นที่วัดวาอาราม เพื่อใช้เป็นเวทีให้ชาวบ้านมาทำบุญได้เรียนรู้การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคงลดภาระหนี้สินของตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเลย ที่มีปัญหามีหนี้สิน นำผลผลิตจากการปลูกการผลิตมาบริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันให้กับญาติมิตรและผู้อื่น ลดค่าใช้จ่าย และลดค่าครองชีพ ทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน
กิจกรรมที่ 4 คือ ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์โดยเอาไปช่วยเหลือชาวนคราราชสีมาที่ประสบอุทกภัยหนัก แจกจ่ายไปยังศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ไปขยายพันธุ์เพิ่มและรับบริจาคสิ่งของไปยัง SAVE โคราช ตำรวจเลย ช่วยเป็นสะพานบุญช่วยชาว อ.ปักธงชัย ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งกำลังเดือดร้อนอยู่ ณ ตอนนี้ โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดเลยและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเครือข่าย และกิจกรรมที 5 คือ การเสวนา โดยครู บาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ กิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นที่ อ.นาแห้วและที่ตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำร่องและเพื่อขายผลไปให้จัดทำขึ้นทั้ง 19 สถานีตำรวจภูธร และ 1 กองกำกับการตำรวจ ของ จ.เลย เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรทั่วไปเข้ามาศึกษาหาความรู้นำไปปฏิบัติไปปลูกและผลิตอีกต่อไป เพื่อความมีอยู่ มีกินอบ่างเศรษฐกิจพอเพียง ยั่งยืน มั่นคง และสามารถดำรงชีพของ ตนเองและชุมชนอย่างเข้มแข็ง
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /

Related posts