ชัยภูมิ(ชมคลิป)นายก โคกสะอาด ลุยตรวจถนนในหมู่บ้านพังเสียชาวบ้านเดือดร้อนหนัก


หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รบผลกระทบในหลายๆด้านทั้งพืชสวนและถนนหนทาง ในขณะที่ ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ มีถนนในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรพังเสียหลายสายหนักสุดคือในหมู่บ้านกระจวน หมู่4 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นถนนในชุมชนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาทั้งเดินทางขนส่งสินค้าการเกษตรออกสู่ตลาดถูกน้ำฝนกัดเซาะพังเสียหายเป็นทางยาวกว่าครึ่งกิโลหรือประมาณ500 เมตรบางจุดมีความลึกกว่า 50 ซ.ม. ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทั้งเด็กและผู้ใหญ่เดินขึ้นลงในหมู่บ้านอย่างยากลำบาก
สอบถามนายสมจิตร บุญคง อายุ 54 ปี ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าถนนดังกล่าวพังเสียหายมาตั้งแต่ช่วงที่ฝนตกลงมารุนแรงกัดเซาะถนนจนพังเสียหายจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนหวั่นเกิดอุบัติเหตุมากโดยเฉพาะเด็กๆอยากให้มีการแก้ไขโดยเร็วอย่างน้อยให้ปรับผิวถนนให้ใช้การได้ดีกว่านี้ก็คงดี
ล่าสุด นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ นายกเทศมนตรี ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมสั่งการให้ทีมช่างนำเครื่องจักร ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว ซึ่งเป็นถนนในชุมชนบ้านกระจวน ที่ชาวบ้านใช้ประจำถือว่าเดือดร้อนมากต้องแก้ไขโดยเร็วนี้ ซึ่งจะได้ดำเนินการเสนอต่อสภาเพื่ออนุมัติสร้างถนนคอนกรีตให้กับชาวบ้านต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน