บึงกาฬ รอง ผวจ.บึงกาฬ-เปิดพิธีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ


เมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นาย อำนวย เปรมกิจพรพัฒนา ผบ.เรือนจำบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ
โดยมีการแสดงรำอวยพร จากผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ , ชมการแสดง TO BE NUMBER ONE จากผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงเรือนจําจังหวัดบึงกาฬ พร้อมผู้เข้าร่วมงานร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ และพบปะพูดคุยผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //