อุดรธานี – ร.13 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้คณะนายทหารของหน่วยเป็นผู้แทนคณะทำงานกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เต็มความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขและเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ทุกจุดบริการฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ของจังหวัดอุดรธานี อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป -มาได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13