เลย-เจ้าหน้าที่ดินเลย รวมใจมอบเงินสนับสนุน รพ.เลย จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด

ที่โรงพยาบาลเลย สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย นำโดยนายสมศักดิ์ จินดามณี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย มอบเงินสดจำนวน 65,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเลย เพื่อสนับสนุนในการจัดหาเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายบัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย เป็นตัวแทนรับมอบ
การมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ งบประมาณทั้งหมดมาจากการรวบรวมเงินของบุคลากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยทุกสาขาด้วยความสมัครใจ และผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ทุกสาขา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนบุคลากรการแพทย์

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย