ศรีสะเกษ-“พระอาจารย์เทียนชัย” นำพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีบูรณศาสนสถานสืบสานประเพณี ที่ศรีสะเกษ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดโคกพยอม ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระครูสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ หรือพระอาจารย์เทียนชัย ชัยทีโป เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม (บาย ตึ๊ก เจีย) ต.บางใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย คุณพลอย อยู่ศรี ,คุณพรริชา จีระส่งสกุล ,คุณธิติวรรณ เกิดพุ่ม คุณภคอร เมธากิตติภัค และคณะ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี โดยมีพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


สำหรับยอดกฐินที่นำมาทอดถวายที่วัดแห่งนี้ ได้ปัจจัยเป็นเงินทั้งสิ้น 686,345 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างซ่อมแซมศาสนสถานต่าง ๆ ของวัดแห่งเพื่อให้สะดวกต่อการใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป อีกทั้งยังเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมโบราณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน