ศรีสะเกษ-เทศบาลตำบลยางชุมน้อย เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นายนวนใจ บุษบงก์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ร่วมอำเภอยางชุมน้อย จัดขึ้นในวันที่ 31 ต.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณสวนสาธารณะ หน่วย สันติสุข อำเภอยางชุมน้อย โดยจะมี นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธาน


ซึ่งจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดกระทงสวยงาม กระประกวดนางนพมาศ การลอยกระทงขอขมาบูชาพระแม่คงคา นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านให้ชมฟรีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเพณีไทย เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีไทย
อีกทั้งยังเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและช่วยรักษาสืบทอดประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอยางชุมน้อย และเพื่อเป็นการบูชาพระแม่คงคาและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา

Related posts