ศรีสะเกษ(ชมคลิป)พุทธศาสนิกชนชายแดนไทย-กัมพูชา แห่ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา คึกคัก


เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา นำพุทธศานิกชน ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวง ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก และเวียนเทียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวง เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2564 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางประพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพาบุตรหลานและครอบครัวไปทำบุญ ตามวัดต่าง ๆ กันอย่างคึกคัก เพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ในการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 มีพุทธศาสนิกชนบางส่วนนิยมทำบุญแบบออนไลน์มากขึ้น โดยการโอนปัจจัยเข้าบัญชีของวัดเพื่อร่วมทำบุญ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่คนหมู่มาก รักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน