ศรีสะเกษ- ชาวบ้านชื่นชม นายอำเภอนักพัฒนา สวมชุด ขรก.ลุยโคลน ซ่อม-สร้าง งบ 10 ล้าน ไม่ใช้เงินรัฐ


เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงาน ชาวบ้านต่างชื่นชม นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายอำเภอนักพัฒนา พัฒนาไม่หยุดหย่อน มุ่งมั่น ตั้งใจ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อส. จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศพื้นที่โดยรอบที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จากสภาพที่มีต้นไม้ปกคลุมรกรุงรัง ได้ปรับเปลี่ยนเนรมิตสนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับออกกำลังกาย มีถนนคอนกรีตรอบสนาม พร้อมรั้วคาวบอย ซึ่งใช้งบประมาณมาจากการระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอยางชุมน้อย ระยะเวลา 4 ปี รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด พร้อมทั้งยังขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ทาสีกำแพง โรงจอดรถ ล้างห้องน้ำ ด้วยตนเอง ใครเห็นเป็นต้องอึ้ง ส่งผลทำให้ประชาชนต่างแห่ปลื้มชื่นชมยินดีที่มีนายอำเภอติดดินเข้าถึงประชาชน ไม่เพียงใช้นิ้วสั่งงาน แต่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและประชาชน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน