ขอนแก่น-นอภ.บ้านแฮด นำหัวหน้าส่วนราชการ เอกชนและผู้นำชุมชน ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ได้บุญอิ่มสุขกันถ้วนหน้า

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดชัยมงคล บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแฮด กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม ทำบุญมหากฐินสามัคคีอำเภอบ้านแฮดประจำปี 2563 โดยมี พระครูวิริยคุณสาร เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานคณะสงฆ์ ส่วนคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานกรรมการ พ.ต.อ.ถนอมศักดิ์ โสภา ผกก.สภ.บ้านแฮด นายกิตติพันธ์ จันทร์สุข ปลัดอำเภอ(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง) นายบุญทัน เขตคาม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแฮด รองประธานกรรมการ และมีปลัดอำเภอ ได้แก่ นางสุภาวดี กาญจนรังสิชัย นางสมหมาย ศรีคอนไทย นางประครอง สามสี นางสาวสุกัญญา เกษร ปลัดอำเภอ เป็นคณะกรรมการประสานการจัดงาน ผลการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน ประชาชนชาวอำเภอบ้านแฮด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสบทบปัจจัย ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 171,341 บาท กุศลแรง อิ่มบุญกันถ้วนหน้า บ้านแฮดประชาเป็นสุข.


แก่น ลำพอง ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น