พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดงาน KICK OFF TO BE NUMBER ONE 2021 ยิ่งใหญ่


เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF TO BE NUMBER ONE 2021 และถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานและสถานศึกษา การแสดงการนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีสิริเกศ การแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ของโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ การแสดงดนตรีจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และการนำเสนอผลงาน พชอ.อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2563 อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน