“ศรีสะเกษ” เครือข่ายเยาวชนเมืองดอกลำดวน ผุดกิจกรรมสร้างสรรค์แข่งขันดนตรีโฟล์คซอง มุ่งส่งเสริม “นักดนตรีรุ่นใหม่ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ”


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ SSK PARK อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ภายใต้ชื่อ Youth Sisaket Folk Song Contest 2020 “นักดนตรีรุ่นใหม่ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ” ซึ่งจัดโดย ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนประกอบด้วย สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การ สนับสนุนสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายงดเหล้า และทีมสื่ออาสา วงเล่าโปรดักชั่น , คุณเขียวโปรดักชั่น , ปกาศิต ซาวด์ และ Sleepycats ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น
โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการ การป้องกันและปราบกรามยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการ เด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายพงศ์ภัค กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือขององค์กรภาคประชาสังคมและกลุ่มเยาวชน ที่มีจิตอาสา ได้ใช้ความถนัดและต้นทุนเดิมแต่ละคนมาร่วมลงแรงช่วยกัน ตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆในการจัดการแข่งขันต่างๆ เพื่ออยากเห็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นเวทีในการสร้างประสบการณ์ทางด้านดนตรีให้กับเด็กๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการจัดแข่งขันครั้งนี้ ได้กำหนดบทเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นหนึ่งในบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ที่จะถูกถ่ายทอดโดยเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่
และอีกหนึ่งเป้าหมายในการจัดการแข่งขันก็คือ การสร้างสภาพแวดล้อม การสร้างค่านิยม New Generation musician ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เสพยาเสพติด ในกลุ่มของนักดนตรีสายเลือดใหม่ สามารถเล่นดนตรีได้อย่างสนุก สร้างสรรค์โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ เป็นการสร้าง IDOL ตัวน้อย ที่จะคอยเติบโตขึ้นมาบนสังคมที่จะมีแต่ความปลอดภัย ภายใต้สโลแกน “พื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งปันอาสา เยาวชนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ให้ทุกๆคน ได้รู้ว่า “อะไร อะไร ก็ดี ที่ศรีสะเกษ”.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน