หนองบัวลำภู – กลุ่มผู้รักดีแสดงพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กลุ่มผู้รักดี แสดงพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะปล่อยให้กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีมาล่วงละเมิดมิได้

วันนี้(27 ตค.63)เมื่อเวลา15.00 น.ที่บริเวณราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มพลังมวลชนสวมใส่เสื้อเหลืองและสีชมพู พร้อมกลุ่มคนรักในหลวง ประชาชนจิตอาสา ออกมารวมพลังเพื่อปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ชูขึ้นเหนือหัวแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมอ่านแถลงการณ์ปกป้องสถาบัน พร้อมยื่นหนังสือ แสดงเจตนารมณ์ และคำแถลงการณ์ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นกลุ่มพลังมวลชนคนรักในหลวง ได้อ่านคำแถลงการณ์ ที่จะร่วมปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นจอมทัพไทย และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงงานหนัก เพื่อให้ปวงชนชาวไทย มีความผาสุก มีความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทย รู้รักสามัคคี มีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกและในเวลาต่อมากลุ่มพลังมวลชนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างกึกก้องทั่วบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ต่อมา นายปฐพี ภูนาสอน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมคนรักในหลวง พร้อมร่วมกันชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายข้อความแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านกลุ่มผู้ไม่หวังดี พร้อมเดินจากลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ไปรอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมคนรักในหลวง กล่าวว่า การออกมารวมพลังในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เทิดทูนรักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นเอนกอนันต์อย่างใหญ่หลวง มาตั้งแต่โบราณกาล สืบต่อกันมาช้านาน จนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตอยู่ในดวงใจของคนในชาติที่จงรักภักดี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรตลอดมา จะปล่อยให้กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี มาล่วงละเมิดมิได้


ขอบคุณภาพ/ข่าว ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู