(ชมคลิป) กกต.หนองบัวลำภู ปล่อยขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

กกต.หนองบัวลำภู ปล่อยขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กิจกรรม Big Day ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร และประชาชน กว่า 500 คน พร้อมได้สาธิตการเลือกตั้งทั้ง แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรม ได้เห็นการเลือกตั้งทั้ง 2 แบบ
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้พร้อมใจกันสวมเสื้อรณรงค์สีขาว มีข้อความว่า ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย ขบวนรถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถยนต์ ที่ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีข้อความเชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงมีขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้ง บรรยากาศการรณรงค์เป็นไปอย่างคึกคัก
นายสุวิทย์ฯ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 408,392 คน แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 139,138 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 136,232 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 132,922 คน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
จังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีจำนวน ส.ส. ได้ 3 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภูทั้งหมด และอำเภอโนนสัง (เฉพาะ ต.โนนสัง ต.บ้านถิ่น ตำบลกุดดู่ ต.บ้านค้อ และ ต.ปางกู่) เขตเลือกตั้งที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอศรีบุญเรืองทั้งหมด อำเภอนาวัง (ยกเว้น ต.วังปลาป้อม) อำเภอโนนสัง (เฉพาะ ต.หนองเรือ ต.โนนเมือง ต.โคกใหญ่ ต.โคกม่วง และ ต.นิคมพัฒนา) เขตเลือกตั้งที่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอนากลางทั้งหมด อำเภอสุวรรณคูหาทั้งหมด และ อำเภอนาวัง (เฉพาะ ต.วังปลาป้อม) จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู