ขอนแก่น – พ่อเมืองหมอแคน มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ได้ 100 คะแนนเต็ม

มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 127 คน


ที่ หอประชุมแคนแก่นคูณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 127 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 99 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คนโดยมี นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะครูอาจารย์ ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่นักเรียนได้ใช้ความพยายาม ความมานะอดทน และขยันหมั่นเพียร มุมานะเรียนหนังสืออย่างหนักจนมีผลคะแนนจากการทดสอบดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ และทั้ง 127 คนนี้ ยังคงเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ที่จะมีความตั้งใจในการเรียนเพื่อก้าวสู่การศึกษาตามที่นักเรียนแต่ละคนนั้นตั้งใจไว้นี่เป็นเพียงก้าวแรก และทุกคนยังต้องมีก้าวต่อไป” นักเรียนต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถเป็นหลักประกันอาชีพที่ดีในอนาคตได้ ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจไปสู่ก้าวต่อไปอย่างแท้จริง นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตของตนเอง ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน จงมีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าตลอดไป