นายก อบจ.หนองบัวลำภู ลุยพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกับเครือข่าย มอบบ้านให้กับผู้พิการ

นายก อบจ.หนองบัวลำภู ลุยพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกับเครือข่าย มอบบ้านให้กับผู้พิการจำนวน 2 ราย เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและถาวร
วันนี้( 22 ตค.63) นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้พิการอาศัยอยู่กับมารดา ที่บ้านหนองบัวคำแสน ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายวีระ สีมี นายก อบต.กุดแห่ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายปกครองอำเภอนากลาง ร่วมพิธีมอบบ้านพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าของบ้าน และ จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเดินทางไปมอบบ้าน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวผู้พิการ ที่บ้านหนองโก ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยบ้านทั้ง 2 หลัง ได้รับงบประมาณในการสร้างบ้านจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และแรงงานจากในพื้นที่


ทางด้าน นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า บ้านที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่เป็นบ้านที่เหมาะสม ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ติดเตียง ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการฟื้นฟูดีขึ้น นี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่ง ในความร่วมมือ ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้สนับสนุนหลักในงบประมาณ และการประสานงานต่างๆ หวังว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูในพื้นที่ต่างๆที่มีความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู