ขอนแก่น-อ.บ้านแฮด นายอำเภอพร้อมเครือข่ายสุขภาพ ร่วมต้อนรับ นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานพิธีแสดงความยินดีและต้อนรับ นายชัท เมืองโคตร ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการและดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และเครือข่ายด้านสุขภาพเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ นางรัตนา เนินลพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายสุริยันต์ เพ็งคำภา ที่ปรึกษาสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่นและอดีตสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น นายยุทธพงษ์ เรืองวิเศษ สาธารณสุขอำเภอกระนวน คณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ในอำเภอ ที่นำโดย นางภราดร ดังยางหวาย และนายวิจิตร ท้าวนิล

ในงานเริ่มต้นการต้อนรับด้วยการแสดงฟ้อนรำจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ นำโดยนางอำนวยพร กิจเทาว์ ผอ.รพ.สต.โคกสำราญ การกล่าวต้อนรับจากนายอำเภอบ้านแฮด และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ จากนั้น นายชัท เมืองโคตร ได้แสดงความรู้สึกและขอบคุณทุกท่านมาส่งและร่วมงานต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งต่อไปจะได้บูรณาการทำงานด้านสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการประชาชนให้มีสุขภาพดี ด้วยกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพต่อไปด้วย.


แก่น ลำพอง ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น