ศิษย์หลวงปู่บุญมาฯเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์

หลวงปู่บุญมา สุชีโว อายุ 88 ปี 69 พรรษา ณ วัดป่าสุขเกษม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
วันนี้(23 ตค.63)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายจักรพงศ์ โสนะแสง อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นผู้ดำเนินรายการ อยู่ดีมีสุข ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญมา สุชีโว คนหนึ่ง กล่าวว่าด้วยคณะศิษยานุศิษย์และชาวบ้านสุขเกษม ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ ที่เคารพศรัทธาในตัวหลวงปู่บุญมาฯพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและผู้เป็นพระมหาเถระผู้สันโดษและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย หลวงปู่บุญมาฯท่านเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับ หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ โดยหลวงปู่มีอายุอ่อนเดือนกว่าแต่บวชก่อนหลวงปู่สรวงฯ จึงมีพรรษามากกว่าหลวงปู่สรวงราว 5 เดือน ปัจจุบันสิริอายุของหลวงปู่บุญมาฯมีอายุ 88 ปี 69 พรรษา ปัจจุบันหลวงปู่ยังมีสุขภาพแข็งแรง หูตาดี ให้ความเมตตาแก่ชนทุกชั้น เป็นร่มโพธิ์ใหญ่ที่ยังให้ร่มเงาของสายกรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่มีอาวุโสลำดับที่ หนึ่ง ในจังหวัดหนองบัวลำภู

นายจักรพงศ์ฯกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่บุญมาฯอยากให้ลูกหลาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้กราบไหว้เคารพบูชานั้นคือปูชนียวัตถุอันจะเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของชาวพุทธ จึงได้ร่วมใจกันก่อสร้างเจดีย์ หลวงปู่บุญมา สุชีโว ขนาดความสูงร่วม 33 เมตร ในพื้นที่วัดป่าสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ด้วยราคาในการก่อสร้างร่วม 20 ล้านบาท และมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้ เพื่อเป็นการสืบสานหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบูชาธรรมอันเป็นหลักธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีนั้นคือการทอดกฐินสามัคคี ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่สมควรได้รับอานิสงค์กฐินตลอดไตรมาส
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญมาฯ จึงพร้อมใจกันจัดตั้งกองกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อนำไปทอดถวายที่วัดป่าสุขเกษม หรือวัดสามัคคีสิริมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 หากสาธุชนท่านใดอยากไปร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีในปีนี้ ขอกราบเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ หรือไม่สะดวกสามารถร่วมทำบุญได้กับสาธุชนที่ท่านเดินทางไปร่วมงาน หรือจะโอนเงินร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาท่านได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู เลขที่บัญชี 020298036631ชื่อบัญชี สร้างเจดีย์ หลวงปู่บุญมา สุชีโว หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร. 08-5880-6880 คุณมาดีโทร. 08-4742-2658 พ่อเสริม ได้ทุกเวลา กำนันจักรพงศ์ฯกล่าวเชิญชวนในที่สุด
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู