หนองคาย-ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องรักษา และเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


วันที่ 22 ต.ค.63 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณมุกหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปลัดจังหวัดหนองคาย รับหนังสือแสดงเจตนารมณ์ปกป้องรักษา และเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองคาย นำโดยนายไพฑูรย์ มีบุญ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองคาย มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนที่จงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ที่ต้องการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องรักษา และเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงออกถึงพลังที่บริสุทธิ์เพื่อปกป้อง และเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนคนไทยทั้งประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับคน กลุ่มบุคคลที่จาบจ้วงทำลายสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึก ความผูกพัน ความจงรักภักดีซึ่งชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนาน ชาวกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งชาวหนองคาย จะปกป้อง รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยเลือดเนื้อ และชีวิต ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป


จากนั้นชมรมกำนั้นผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวคำปฎิญาณตน และร่วมกันร้องเพลงชาติ ก่อนแยกย้ายกันกลับ

ภูมิลำเนา:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย