ขอนแก่น-กิ่งกาชาดน้ำพอง รับบริจาคโลหิตมีผู้ร่วมกว่าร้อยรายได้เลือดกว่าห้าหมื่นซี.ซี.

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น นางสายวสันต์ ลีเขาสูง นายกกิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วย นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง ร่วมกับ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ดวงตา
ในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 127 ราย ปริมาณโลหิต จำนวน 54,650 ซี.ซี. แบ่งเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 47 ราย มีผู้บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 41 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 22 รายและผู้บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย
โดยโลหิตที่รับการบริจาคทั้งหมดจะได้นำไปเก็บไว้ที่คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดต่อไป