อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ส่งทหารลุยฟาร์มไข่ไก่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่ 13 ออกดำเนินการจัดซื้อไข่ไก่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยครั้งนี้ได้เดินทางไปที่ฟาร์มไก่ไข่ของ นาย ไทยรัฐ ฝาชัยภูมิ บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 9 บ้านโนนลือชัย ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อไข่ไก่ เพื่อนำมาประกอบอาหาร ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย จากการที่หน่วยทหารได้ดำเนินการจัดซื้อไข่ไก่ของเกษตรกรนั้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อไข่ไก่จากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถออกดำเนินการจำหน่ายได้ตามปกติ
ทั้งนี้หากใครสนใจไข่ไก่ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 084-2043630 นาย ไทยรัฐ ฝาชัยภูมิ เจ้าของฟาร์มไก่ไข่ได้โดยตรง


ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13